SIARKA (S)

Siarka jest pierwiastkiem chemicznym znanym od najdawniejszych czasów. W przyrodzie występuje w dużej ilości. Jest obecna we wszystkich komórkach organizmu ludzkiego, przede wszystkim w białkach komórkowych jako bardzo ważny składnik struktury białkowej.

Siarka zajmuje piąte miejsce w hierarchii makroskładników mineralnych niezbędnych dla organizmu ludzkiego. Związki zawierające siarkę mają znaczenie w mechanizmach detoksykacji, a grupa SH w oddychaniu tkankowym. W metabolizmie ważną rolę odgrywa bogate w energię wiązanie siarkowe, podobne do wiązania fosforanowego. Z punktu widzenia zdrowia ludzkiego, siarka jest niezbędna w tworzeniu połączeń organicznych. Głównym źródłem siarki w organizmie są dwa aminokwasy: metionina i cysteina, które muszą być pobierane z pożywieniem. Prawie 75 proc. siarki zatrzymanej w organizmie jest utleniane do siarczanów i wydalane, przede wszystkim z moczem. Część siarczanów wchodzi w połączenie ze związkami organicznymi i w ten sposób przyczynia się do detoksykacji ze związków obcych, np. siarczanu nikotyny. Niewielkie ilości nieorganicznych siarczanów wraz z sodem i potasem występują we krwi i innych tkankach. Dużo aminokwasów siarkowych zwiera keratyna – białko włosów, kopyt itp., stąd większe zapotrzebowanie na siarkę u ludzi obficie owłosionych.

W przeszłości dość długo siarkę ignorowano, potem przeszła w zapomnienie i nie była uznawana. Jej rolę w organizmie zaczęto doceniać, gdy stwierdzono, że wchodzi w skład bardzo licznych związków organicznych, utrzymujących wiele różnych, ważnych funkcji w ustroju ludzkim. Siarkę znajdujemy m.in. w kwasie glutaminowym niezbędnym dla układu nerwrowego, mózgu, do tworzenia glikokolu, tj. prostego aminokwasu alifatycznego, który pośredniczy w aktywnych czynnościach mięśni, a więc jest potrzebny do leczenia chorych na SM: w witaminie BI, w heparynie, tj. substancji obniżającej ciśnienie krwi i występującej we wszystkich tkankach, w metioninie, tj. w aminokwasie występującym w wątrobie i potrzebnym chorym zakażonym złośliwym wirusem HIV. Siarka umożliwia wątrobie wykonywanie czynności odtruwania, gdyż działa podobnie jak filtr oczyszczający organizm z toksyn. Doświadczalnie stwierdzono, że siarka korzystnie oddziałuje na stawy, skórę i stan jej owłosienia. Niedobór siarki wyw’olujc różnorodne, niekiedy bardzo ciężkie, zaburzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>