Czereśnia na użytek zewnętrzny

Przewód pokarmowy człowieka przekazuje do krwi z produktów spożywczych takie składniki odżywcze jak aminokwasy, glukoza, kwasy tłuszczowe, witaminy, biopierwiastki. Wskutek niewłaściwego odżywiania się przenikają do krwi produkty fermentacyjne rozpadu cukrów – alkohol i kwas octowy oraz produkty gnilne rozpadu białka – fenol, skatol i inne substancje toksyczne. Jednocześnie w przewodzie pokarmowym zwiększa się wydzielanie śluzów.

Śluz to substancja ochronna, wyścielająca wnętrze organizmu, przewód pokarmowy, drogi oddechowe i gruczoły wydzielania wewnętrznego. Chroni wewnętrzne tkanki ciała przed substancjami drażniącymi i żrącymi.

Nadmierne wydzialanie śluzu rośnie pod wpływem kwaśnych pokarmów i białka, które drażnią błonę śluzową jamy ustnej. Inny rodzaj śluzu chroni wewnętrzne ścianki przewodu pokarmowego i działa jak smar, towarzysząc przechodzeniu pokarmu przez jelita. Śluz wydzielany w ustach ułatwia przełykanie pokarmu. W żołądku, gdzie zaczyna się trawienie białka, wydziela się dużo śluzu. Podobnie w dwunastnicy, gdzie przebiega dalszy proces trawienia białka pod wpływem działania trypsyny.

Nadmiar śluzu blokuje przewód pokarmowy tworząc zatory, utrudniające przedostawanie się strawionego pokarmu do jelita cienkiego pokrytego kosmkami, przez substancje odżywcze, uprzednio rozłożone przez enzymy, przenikają do krwi. Gdy kosmki jelitowe są pokryte bardzo grubą warstwą śluzu, duża część strawionej ale nie wessanej masy pokarmowej przechodzi do jelita grubego i jest wydalona bez żadnego pożytku dla organizmu. Wówczas należy zastosować kurację oczyszczającą i uwolnić jelita z zalegających pokładów śluzu. Pomaga temu popijanie świeżych soków z warzyw i owoców oraz octu jabłkowego. Leczy to wszelkie dolegliwości przewodu pokarmowego oraz nadmierne wydzielanie śluzu w górnych drogach oddechowych i chroniczne schorzenia oskrzeli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>