Daily Archives 09/23/2018

LECZNICZY MASAŻ STOP

Akupresura jest bardzo starą, wywodzącą się z medycyny chińskiej metodą profilaktyczno-leczniczą. Jej istota jest bliska akupunkturze, której geneza zresztą jest podobna. Akupunktura zrobiła większą karierę w świecie Zachodu, ale też akupresura zyskała popularność poza miejscem swoich narodzin i już w początkach naszego wieku podejmowano leczenie wedle jej wskazań i na przykład w USA głoszono wysoką jej skuteczność. W późniejszych dziesięcioleciach powstały w wielu krajach Europy Zachodniej ośrodki szkoleniowe kształcące specjalistów w zakresie leczenia akupresurą.

dalej